Medezeggenschapsraad G.A. de Ridder

Heb je vragen over de MR? Of wil je ergens op reageren? Dan kan dat! De MR heeft namelijk een eigen e-mailadres. Je kan ze bereiken door een bericht te sturen naar mr.gaderidderschool@kitsprimair.nl

Via de medezeggenschapsraad (MR) praten en denken ouders en personeelsleden mee over wat er op school gebeurt: de MR is een spreekbuis van ouders en personeel. Als overkoepeling van de verschillende medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen, kennen we een gemeenschappelijke MR (de GMR), die zaken behartigt die alle scholen binnen Kits Primair aangaan.

Samenstelling
De MR bestaat uit zes gekozen leden: drie personeelsleden en drie ouders. De oudergeleding heeft een zittingstermijn van minimaal drie jaar en wordt door verkiezingen op school gekozen. Wie een kind op onze school heeft kan zich verkiesbaar stellen. De MR komt gemiddeld zes tot acht keer per jaar bij elkaar.

Taken en overleg
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het bestuur over belangrijke schoolzaken. De schooldirectie “die meestal optreedt namens het schoolbestuur” is daarbij verplicht om de medezeggenschapsraad goed te informeren. De directeur van G.A. De Ridder  is aanwezig bij de overlegvergadering van de MR om informatie te verschaffen. De directeur is geen lid van de MR.
De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden (bijvoorbeeld over het schooljaarplan). En onderwerpen waarover de MR een advies mág uitbrengen (bijvoorbeeld bij wijzigingen in de organisatie van de school).
Een goed contact met alle bij de school betrokkenen – ouders én personeel – is van groot belang. De MR-vergaderingen zijn openbaar. Als u die wilt bijwonen stuur dan een mail naar bovenstaand adres. Ook kunt u op deze pagina de notulen en jaarverslagen downloaden tot 1 jaar terug.

Leden:

  • Meike Aslander (ouder)
  • Karin Kloosterman (ouder)
  • Ilse Smit (ouder)
  • Gea Gerding (personeel)
  • Marike Kraai (personeel)
  • Ellen Oosting (personeel)

MR vergaderdata 2023-2024

Datum: Dinsdag 11 juni 2024
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Locatie: G.A. de Ridder

Call Now Button