Informatievoorziening

De ouders worden gedurende het schooljaar op de hoogte gehouden van alle evenementen en ander schoolnieuws via de nieuwsbrief, die maandelijks per e-mail verschijnt. Ook andere belangrijke informatie wordt per e-mail aan u verzonden. Dat kan een mailbericht aan de ouders/verzorgers van één of meerdere groepen zijn, of aan alle ouders/verzorgers. Het is daarom belangrijk de school te voorzien van een goed werkend email-adres. Verder gebruiken we de oudercommunicatie-app Parro.

Ouder-kindgesprekken

Aan het begin van het schooljaar vindt er een gesprek plaatst tussen  ouder,  leerling en de leerkracht.  U kunt dan kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind(eren). Naast algemene informatie wordt er gesproken over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind.  In de periode rond  de uitreiking van de rapporten zijn er (facultatieve) contactavonden (tien-minutengesprekken).

Call Now Button