Oudercommissie kinderopvang

De oudercommissie kinderopvang

Via de Oudercommissie (OC) van de kinderopvang kunnen ouders meepraten over wat er op de kinderopvang gebeurt: de OC is een spreekbuis van ouders. Als overkoepeling van de verschillende Oudercommissies van de afzonderlijke locaties, kennen we een Centrale Oudercommissie (de COC), die zaken behartigt die alle kinderopvang binnen Kits Primair aangaan.

Wat doet de oudercommissie

In de OC komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de kinderopvang:
– Pedagogisch locatiewerkplan
– Huisvesting
– GGD-rapportage
– Tarieven
De OC mag namens de ouders advies geven om de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. Dit gebeurt door onze mening te geven over het pedagogisch beleidsplan van Kits Primair en de uitvoering hiervan.

Call Now Button