De Ouderraad (OR)

De G.A. de Ridderschool beschikt over een actieve ouderraad.  De samenstelling van de huidige Ouderraad vindt u op het informatieblad (School – Documenten). Onderstaand laten wij u weten wat de Ouderraad zoal doet binnen de school. Daarnaast geven we extra informatie over zaken die u in de praktijk kunt tegen komen op school.

U kunt de ouderraad een email sturen op het volgende adres: or.gaderidderschool@kitsprimair.nl

Wat doet de ouderraad

Wij organiseren met uw ouderbijdrage elk schooljaar samen met de leerkrachten verschillende leuke activiteiten voor de kinderen naast de reguliere lessen. Dit met het doel de kinderen een leuke schooltijd te bezorgen en kennis te laten maken met diverse creatieve activiteiten, o.a.:

  • Een leuke schoolreis voor de kinderen in de lagere groepen en een meerdaagse schoolkamp voor kinderen in de hoogste groepen.
  • Sinterklaasfeest vieren met een intocht van Sinterklaas en pieten, cadeautjes voor de lagere groepen en lootjes trekken in de hogere groepen.
  • Het kerstdiner wordt traditioneel op de laatste donderdag voor de kerstvakantie gehouden.
  • Als er voldoende natuurijs is, organiseert de ouderraad een schaatsfeest.
  • Pasen wordt gevierd met een paasontbijt en activiteiten daar omheen, de jongste groepen gaan paaseieren zoeken, de oudere kinderen gaan traditioneel neutie schiet’n.
  • Overige activiteiten zijn o.a. de Avond4daagse gezamenlijk lopen en het Nationale Pannenkoekendag bij ‘t Stroomdal.
  • De ouderraad organiseert een feestelijke afsluiting van het schooljaar op de (voor)laatste schooldag.

Al deze activiteiten kunnen we volledig kostendekkend organiseren van uw vrijwillige ouderbijdrage, zonder uw bijdrage kunnen de activiteiten en schoolreizen niet in de huidige vorm aan alle kinderen worden aangeboden. Onze dank hiervoor!

Ouderhulp

Regelmatig hebben wij, maar ook de leerkrachten, de hulp nodig van ouders bij het organiseren van activiteiten. Hierbij valt te denken aan het versieren van de school rondom diverse thema’s, het regelmatig aanpassen van de posterramen in de gemeenschappelijke ruimtes, de klussenochtend, etc. vele handen maken licht werk!
Meestal wordt via de mail een oproep gedaan om u aan te melden als hulpouder, maar bij de kleutergroepen komt het ook voor dat u kunt intekenen op een lijst in de hal.

Daarnaast werkt elke klas met 1 of meerdere klassenouder(s): ook door hem/haar kunt u worden benaderd voor hulp bij bepaalde zaken. De klassenouder is tevens de contactpersoon voor de ouderraad. We hopen u zo een beetje een indruk te hebben gegeven van wat er zoal op school gebeurt naast de lessen. Mocht u toch nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bovenaan de pagina vindt u de contactgegevens van de voorzitter en secretaris, de andere ouderraadsleden kunt u uiteraard ook benaderen.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor het bekostigen van schoolreizen en de verschillende festiviteiten voor de leerlingen is een steunstichting ingesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig maar we doen een beroep op alle ouders om jaarlijks de ouderbijdrage bij te dragen zodat alle activiteiten en schoolreizen in de huidige vorm aan alle kinderen kunnen worden aangeboden. Op het inschrijfformulier wordt dit aan de ouder(s) / verzorger(s), na toelating van hun kind op onze school, meegedeeld.

De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage vindt bij voorkeur plaats via een automatische incasso. De automatische afschrijving vindt plaats in 2 delen in de maanden november en maart.

De ouderraad.

 

 

 

 

 

Call Now Button