Primair onderwijs 22-01

Stichting Kits Primair heeft een samenwerkingsverband met Primair onderwijs 22-01 in de gemeenten Assen, Tynaarlo, Midden- Drenthe en Aa en Hunze. Het samenwerkingsverband is een vereniging van elf schoolbesturen van alle basisscholen in deze regio.

Basiskwaliteit staat voorop

Het Samenwerkingsverband heeft tot doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs te realiseren en wel zodanig dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken.
Je zou ook kunnen zeggen dat het Samenwerkingsverband zich tot doel heeft gesteld scholen te ondersteunen zodat alle kinderen op de aangesloten scholen zorg op maat krijgen

Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. Daarom staat de basiskwaliteit van het onderwijs voorop in onze regio. De focus ligt op het ontwikkelen van een inhoudelijk onderwijsaanbod dat aansluit bij de leerlingen. Hierdoor kunnen zo veel mogelijk leerlingen naar het reguliere basisonderwijs, ook leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Zo nodig schakelen basisscholen daarbij de expertise in van speciaal onderwijs en externe zorgpartners.

Meer informatie vindt u op http://www.passendonderwijs-po-22-01.nl/

Yorneo

In het kader van Schoolwide Positive Behaviour Support (SWPBS) werkt Stichting kits Primair nauw samen met Yorneo. SWPBS is een preventieve aanpak van gedrag voor het primair, het speciaal en het voortgezet onderwijs. Het heeft als doel om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs.

Lees hier meer over SWPBS.

Call Now Button