Samen voor beter opvang en onderwijs

Over IKC G.A. de Ridder

IKC G.A. de Ridder is gebouwd in 1967. Zij dankt haar naam aan Geert Adriaan de Ridder (1890 – 1970), voorganger van de Nederlandse Protestanten Bond (NPB) te Beilen. Hij heeft zich tijdens zijn leven ingezet voor de plaatselijke VVV, de NPB, de afdeling Beilen van de VVD, de Oudheidkamer, het Nieuwsblad van Beilen en het Openbaar Onderwijs.

Naast de directeur telt het IKC  24 leerkrachten, 5 pedagogisch medewerkers, 2  MIB-ers (Meerschoolse IB-er), een leerkracht godsdienstonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs. De namen en functies van de bij het IKC betrokken instanties, leerkrachten en ouders, vindt u in het informatieblad bij de IKCgids.

IKC  G.A. de Ridder  is een van de twee openbare IKC´s  in Beilen van Kits Primair.. De leerlingen wonen in de omgeving van de school, de gebieden buiten Beilen, zoals Holthe. De school kent een grote toeloop vanuit het plan ‘Nagtegael’.

Call Now Button