Algemene schoolregels

Algemene schoolregels Op onze school gaan we uit van vier algemene schoolregels. Die worden aan het begin van een schooljaar met de kinderen besproken:

 • Wees zuinig op de spullen van jezelf, van school en van iemand anders
 • Houd het netjes in en om school
 • Wil je iets, vraag het gewoon. Gaat iets verkeerd, zeg het gewoon.
 • Wees aardig voor anderen. Dan zijn anderen ook aardig voor jou.

Afspraken Uit deze 4 algemene schoolregels komen afspraken voort:

 • in en om de school moet het rustig zijn
 • kinderen houden zich voor en na schooltijd en in de pauzes niet onnodig in het schoolgebouw op
 • het werk van de leerling moet er verzorgd uit zien
 • bij problemen wordt tijdig contact opgenomen met de ouders
 • niet alleen de groepsleerkracht draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een leerling, maar het team neemt daarvoor gezamenlijk verantwoordelijkheid
 • er is een eenduidige benadering afgesproken rond het geven van feedback bij overtreding van regels
 • de algemene schoolregels worden periodiek geëvalueerd
 • kinderen worden binnen de school gecorrigeerd
 • een kwartier vóór en na schooltijd en in de pauze is er toezicht op het plein.

Alle groepen hebben lessen sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierin wordt met de leerlingen gesproken over onderwerpen die de kinderen of de leerkrachten van belang vinden. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als ‘pesten’, ‘anders zijn’, ‘rolbevestiging’, ‘gevoelens’ en dergelijke.

Call Now Button