Nieuwbouw G.A. de Ridder

 In Nieuws

Op donderdag 30 maart ondertekenden wethouder Dennis Bouwman, Herman Gebben (Kits Primair) en Bianca Poede (CKC Drenthe)  een intentieovereenkomst voor de nieuwbouw van IKC G.A. de Ridder en kindcentrum Beatrix. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst start de volgende stap, de uitvoering.

Ondertekening intentieovereenkomst gebiedsvisie het Stroomdal – copyright Marcel Jurian de Jong 
 

Het Stroomdalgebied

Het afgelopen jaar is er samen met omwonenden en belanghebbenden nagedacht over hoe het gebied ‘t Stroomdal in Beilen er in de toekomst uit moet zien. De gemeenteraad heeft op 23 maart de gebiedsvisie ’t Stroomdal vastgesteld.

Het plan is om in het gebied een nieuw gebouw te realiseren voor de kindcentra G.A. de Ridder en Beatrix. Het is de bedoeling dat het gebouw in gebruik genomen kan worden vanaf het schooljaar 2025-2026. Daarnaast komt er een sportvoorziening en worden de openbare ruimte en het groen opnieuw ingericht. 

Tekeningen droomschool

Tijdens de feestelijke bijeenkomst boden kinderen van beide kindcentra de wethouders Dennis Bouwman en Rico Schans een map aan met tekeningen van hun droomschool. Wethouder Dennis Bouwman beloofde dat hij de ideeën die op de tekeningen staan meeneemt als de nieuwe kindcentra ontworpen worden. 

Wethouders nemen tekeningen in ontvangst – copyright Marcel Jurian de Jong 

Ondertekening dromenvanger

Naast de officiële overeenkomst werd door de aanwezige kinderen, de directie van de kindcentra en de wethouders de dromenvanger van het Stroomdalgebied ondertekend. Daarop staan alle ideeën in beeld. De kinderen, kindcentra en de gemeente geven daarmee aan dat ze zin hebben in de toekomst en graag meedenken over de nieuwe kindcentra. 

 
Call Now Button