Peuteropvang 

Peuteropvang

Vanaf 2 jaar kan uw kind bij ons terecht voor de peuteropvang. Op de peuteropvang staat de stimulering van de ontwikkeling van uw kind centraal. Uw kind krijgt volop de mogelijkheid om, samen met anderen, te spelen, ontdekken en groeien. Daarnaast wordt uw kind voorbereid op de basisschool.

 Hoe ziet een dag op de peuteropvang eruit?

De werkwijze van de peuteropvang komt grotendeels overeen met het klassieke peuterspeelzaalwerk. De peuteropvang is op basis van 3 of 4 uur per dag, één of meerdere dagen in de week. Dit is afhankelijk van de locatie, evenals de openingstijden. Uw kind maakt deel uit van een vaste groep. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen en twee pedagogisch medewerkers.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Bij de peuteropvang werken we met de methode “Uk en Puk”. Uk en Puk is een VVE-programma dat de brede ontwikkeling van kinderen stimuleert door uitdagende activiteiten aan te bieden. De brede ontwikkeling betreft: de taalontwikkeling, de motorische- en zintuigelijke ontwikkelingen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de beginnende rekenontwikkeling. Het programma Uk en Puk sluit goed aan bij de programma’s die in het basisonderwijs worden gebruikt en dragen bij aan een goede doorgaande ontwikkelingslijn van peuteropvang naar basisonderwijs. De pedagogisch medewerkers zijn speciaal opgeleid in Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Uk en Puk

Bij de ontwikkeling van het VVE-programma speelt de handpop Puk een grote rol. Met de handpop beleven de kinderen allerlei avonturen. Puk is de hele dag bij de kinderen en doet met alle dagelijkse activiteiten mee. Voor de kinderen is Puk een vertrouwd, herkenbaar figuur op de peuteropvang. Puk hoort er ook bij wanneer er thema-activiteiten worden aangeboden. Er zijn 10 aansprekende thema’s die aansluiten bij de directe belevingswereld van de jonge kinderen en zich afspelen in het hier en nu.

Gratis extra uren peuteropvang: de VVE-indicatie.
Het consultatiebureau kan van mening zijn dat uw kind wat extra ondersteuning in zijn/haar ontwikkeling kan gebruiken. Uw kind krijgt dan vanaf de leeftijd van 2½ jaar een VVE-indicatie en komt in aanmerking voor 16 uur peuteropvang per week.
Uw kind krijgt dan extra kansen om zich goed te ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool. Voorwaarde is wel dat uw kind al 2 dagdelen peuteropvang bij ons afneemt. De overige uren worden dan volledig gefinancierd door de gemeente en zijn voor u als ouders kosteloos.

Klik hier voor de folder over Uk en Puk.

Call Now Button