Medezeggenschapsraad G.A. de Ridder

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen (zie download hieronder) Is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.

De MR heeft met betrekking tot het voorgenomen beleid van het bevoegd gezag bepaalde bevoegdheden. Deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap voor Scholen, de WMS. De MR geeft instemming of advies ten aanzien van beleid en heeft een controlerende functie.

Taken

De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen. De algemene taakomschrijving van medezeggenschapsraden staat in de Wet medezeggenschap scholen (Wms). De medezeggenschapsraad:

 • bevordert openheid en onderling overleg in de school;
 • waakt tegen discriminatie en gelijke behandeling;
 • doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school.

De MR bestaat uit de volgende leden:

 • Cris Konert (Voorzitter, ouder)
 • Jeroen Loovers (Secretaris, ouder)
 • Margreet Welbergen (Vice voorzitter, docent)
 • Ellen Oosting (Vice secretaris, docent)
 • Meike Aslander (ouder)
 • Gea Gerding (docent)

MR vergaderdata 2021-2022

De vergaderdata van de MR zijn gepland op de volgende dagen, van 19.30 tot 21.00, op locatie G.A. de Ridder:

  • 28 september
  • 2 november
  • 14 december
  • 1 februari
  • 15 maart
  • 17 mei
  • 5 juli

MR Notulen

 •  
Call Now Button