Tussenschoolse Opvang op de G.A. de Ridderschool

Telefoonnummer overblijftelefoon: 06-11 18 75 59

Overblijfcoördinator, Tineke Stevens

Overblijven                                                                                                    

Op o.b.s. G.A. de Ridder is een overblijfmogelijkheid voor kinderen waarvan de ouders tussen de middag niet thuis zijn. Er wordt gegeten o.l.v. overblijfkrachten die zich hier vrijwillig voor hebben aangemeld. Na het eten spelen de kinderen buiten (bij droog weer) of binnen, onder toezicht van de overblijfkrachten.

Algemene regels:

De overblijfkrachten dragen zorg voor een zo veilig en plezierig mogelijke omgeving voor de kinderen.

Deze zorg is van kracht van 12.00 tot 13.00 uur. De kinderen moeten zichzelf melden bij de overblijfkracht die de administratie doet. Ze gaan om 13.00 uur weer naar de klas terug / naar buiten. Van de onderbouwkinderen (groep 1 en 2) wordt gecontroleerd of zij daadwerkelijk in de klas zitten.

De overblijfkrachten zien toe op het nuttigen van de lunch. Er wordt gezamenlijk gegeten. Er wordt op toegezien dat de kinderen het meegebrachte eten ook opeten. Overgebleven eten wordt mee terug gegeven, zodat de ouder kan zien hoeveel het kind gegeten heeft. Het lunchpakket met koolzuurvrij drinken en gezond eten wordt, voorzien van naam, door de kinderen zelf meegenomen en kan eventueel in de koelkast gezet worden.

De overblijfkrachten zien erop toe dat de kinderen zich aan de overblijfregels houden (zie “overblijfregels voor de kinderen”). Als de kinderen zich bij herhaling niet aan de overblijfregels houden wordt hierover contact opgenomen met de groepsleerkracht en de ouders. Verbetert de situatie dan nog niet, dan volgt een tweede gesprek met ouders en ouderraad. Er kan dan besloten worden dat het kind wordt uitgesloten van de overblijf.

Een kind dat overblijft, mag nooit op eigen gelegenheid de school verlaten (buiten de hekken komen).

Overblijfregels voor de kinderen:

Om het overblijven op een prettige manier te laten verlopen zijn er afspraken over hoe het overblijven dient te verlopen zodat er een prettige eet-, speel- en werksfeer tussen volwassenen en kinderen is.

  • We gaan respectvol om met elkaar, we nemen elkaar zoals we zijn.
  • Met de spullen van de overblijf, de school en elkaar wordt zorgvuldig      omgegaan.
  • Er wordt netjes gegeten en de ruimte wordt netjes achter gelaten.
  • Iedereen ruimt zijn eigen plek netjes op.
  • Je vraagt aan de overblijfkracht of je van tafel mag en zegt waar je heen gaat.
  • In de school zorgen we ervoor dat we geen overlast bezorgen voor de andere      aanwezigen (dus rustig lopen en spreken);
  • Er is speelgoed voor binnen- en buitenspelen, we ruimen dit speelgoed voor      13.00 uur zelf op.

Wees aardig voor anderen, dan zijn anderen ook aardig voor jou
Wil je iets, vraag het gewoon, gaat iets verkeerd, zeg het gewoon.

Aan-, en afmelden, betaling:
De ouders dragen zorg voor het correct aan-, en afmelden van het kind.
( zie de schoolgids voor de volledige tekst)

Correct aanmelden: vaste overblijfdagen worden aan het begin van ieder schooljaar en eventueel tussentijds geïnventariseerd. Incidentele overblijf kan per SMS een avond van te voren worden gemeld of ’s ochtends tussen 08.00 en 09.00 uur via telefoonnummer
06-111 87 559 

Correct afmelden: een kind dat vast overblijft en een keer niet komt moet door de ouders telefonisch of per SMS worden afgemeld via telefoonnummer 06-111 87 559. Dit kan ’s avonds van te voren of ’s morgens tussen 08.00 en 09.00 uur.) Indien dit niet gebeurt, wordt € 1.00 extra +  één strip afgeschreven.

Betaling: Betaling geschiedt door middel van een automatische machtiging ter afschrijving van het overblijfgeld. Voor incidentele overblijvers zijn er strippenkaarten van 20 keer. Voor structurele overblijvers zijn er (gezins-)strippenkaarten van 100 keer. Deze kaarten zijn dus geldig voor alle kinderen uit het gezin. Het overblijven kost € 1,00 per keer.

 

Call Now Button